sabato 10 febbraio 2018

Kül Çarşambası - 14.02.18 - Mercoledì delle Ceneri

Kül Çarşambası, 14 şubat 2018 Kutsal Ruh Katedral Bazilikası19.00, Küllerin sürülmesinden sonra Efkaristiya kutlaması. (ayin saatinden önce paskalya öncesi günahlarını itiraf etmek isteyenler için bir kaç rahip hazır bulunacaktır).
Mercredi des Cendres 14 février 2018 à la Basilique Cathédrale du Saint Esprit à 19h, Célébration Eucharistique avec l'imposition des cendres. (Avant l’heure de la messe, plusieurs prêtres se tiendront à la disposition de ceux qui désirent faire leur confession pascale).
Mercoledì delle Ceneri 14 febbraio 2018- Basilica Cattedrale del Santo Spirito - ore 19.00, Celebrazione eucaristica con l’imposizione delle ceneri. (Prima della Messa, ci saranno dei confessori a disposizione di coloro che desiderano accostarsi al sacramento della Penitenza).
Ash Wednesday February 14th 2018- Basilica Cathedral Saint Spirit, Eucharist and ashes placed on head - 19.00 hours (7pm). (Before the Mass, there will be priests for hearing the confessions).

Dialogo interreligioso: “l’Albania può insegnare all’Europa” - Vatican News

Concluso a Scutari il 5° incontro dei delegati nazionali delle conferenze episcopali europee per i rapporti con i musulmani. La testimonianza di don Mark Shtjefni.

Il dialogo non è un’aspirazione, ma un’esperienza quotidiana con le sue gioie e le sue sfide”, perché l’islam nella sua pluralità “costituisce altrettante sfide per i cristiani”. Così la Ccee, il Consiglio delle conferenze episcopali europee, commenta in un comunicato la conclusione del 5° incontro dei delegati nazionali per i rapporti con i musulmani, che si è chiuso ieri a Scutari in Albania. L’incontro, al quale hanno partecipato due esponenti della comunità musulmana - un imam sunnita e il leader dalla confraternita sufi Bektashi del Paese -  “è stato molto bello e molto vivace”. Così lo descrive don Mark Shtjefni, portavoce della Conferenza episcopale albanese.


Ascolta e scarica l'intervista a don Mark ShtjefniDialogo interreligioso: “l’Albania può insegnare all’Europa” - Vatican NewsIl comunicato stampa è disponibile in Albanese, Francese, Inglese, Italiano e Tedesco.

martedì 6 febbraio 2018

Pope Francis meets Turkish president in private audience - Vatican NewsPope Francis met with the President of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, and his entourage on Monday at a private audience in the Vatican’s Apostolic Palace.
It was the first time in 59 years that a Turkish president has visited the Vatican.
A statement from the Holy See Press Office said their discussions were “cordial” and that the two men spoke about the two states’ bilateral relations.
The Holy Father and President Erdogan spoke about “the situation of the country, the condition of the Catholic community, efforts in the reception of the many refugees, and the challenges linked to this.”
They also discussed the situation in the Middle East, giving special attention “to the status of Jerusalem”.
Pope Francis and Turkey’s president, it said, highlighted “the need to promote peace and stability in the region through dialogue and negotiation, with respect for human rights and international law.”
At the end of their meeting, Pope Francis gave President Erdogan a bronze medallion depicting an angel embracing the northern and southern hemispheres while overcoming the opposition of a dragon.
President Erdogan afterwards met with Cardinal Secretary of State Pietro Parolin and Archbishop Paul Richard Gallagher, Secretary for Relations with States.ita - esp - fra
.

sabato 27 gennaio 2018

2 feb. - Feast of the Presentation of the Lord | Festa della Presentazione del Signore | Fête de la Présentation du Seigneur


Apostolic Vicariate of Istanbul
Feast of the Presentation of the Lord, 2 February 2018
in Santa Maria in Draperis (İstiklal Caddesi, No 215) at 5.00 pm

17.00              Eucharistic adoration
17.50              Blessing of the Holy Sacrament
                       Procession to the church with lightened candles.
18.00              Blessing of the candles and Eucharist presided by Mgr. Ruben 
                       Tierrablanca.
                       In the end of the celebration, after communion, congratulation 
                       to all religious who celebrate this year the 25th or 50th
                       anniversary of their vows and Social.


Vicariat Apostolique d'Istanbul
Fête de la Présentation du Seigneur, le 2 Février 2018.
Santa Maria in Draperis (Istiklal Caddesi, No 215) à 17h00

17.00              Eucharistique l'adoration.
17.50              Bénédiction du Saint-Sacrement
                       Procession de l'église avec des bougies
18.00              Bénédiction des bougies et eucharistique présidées par Mgr. 
                       Ruben Tierrablanca.
A la fin de la célébration, après la communion, félicitations à tous les religieux qui célèbrent cette année le 25eme our 50ene anniversaire ou  de leurs vœux.
                       Rafraîchissements


Vicariato Apostolico di Istanbul
Festa della Presentazione del Signore, 2 febbraio, 2018
a Santa Maria Draperis (Istiklal Caddesi No: 215) alle ore 17,00

17.00              Adorazione eucarıistica.
17.50              Benedizione eucaristica
                       Benedizione delle candele
18.00               Processione nella chiesa con candele e celebrazione eucaristia presieduta da Mons. Ruben Tierrablanca.
Alla fine della celebrazione, dopo la comunione, complimenti a tutti i religiosi che celebrano il loro 50° o 25° anno dei loro voti religiosi.
                       Rinfrescomercoledì 20 dicembre 2017

Noel - Ayin saatleri | Natale - Orari SS.Messe

Pazar günü 24.12.2017:
Saat 9.00 ve 11.15 (saat 17.00'de ayin yok)
Noel akşamı saat 20.00'de

Pazartesi günü 25.12.2017:
Saat 11.15 ve 17.00 (saat 9.00'da ayin yok)

31.12.2017, saat 18.00'de Sent Antuan kilisesinde, Vikariat'ın ayini (Şükür duası).

Mutlu Noeller!
Domenica 24.12.2017:
IV domenica di Avvento alle 9.00 ed alle 11.15 (non ci sarà alle 17.00)
Vigilia di Natale alle 20.00

Lunedì 25.12.2017:
alle ore 11.15 ed alle 17.00 (non ci sarà la messa delle 9.00)

Il 31.12.2017 ore 18.00 nella chiesa di S.Antonio, messa di ringraziamento del Vicariato.

Auguri per un Santo Natale!

Sunday 24.12.2017:
IV Sunday of Advent at 9.00 am and 11.15 am (there will be no at 5.00 pm)
Christmas Eve at 8.00 pm

Monday, 25.12.2017:
11.15am and 5.00pm (there will be no at  9.00am)

On 31.12.2017: 6.00 pm, church of St. Anthony, Thanksgiving Mass of the Vicariate.

Wish everyone a Holy Christmas!
Dimanche 24.12.2017
IV dimanche de l'Avent à 9h00 et 11h15 (il n'y aura pas à 17h00)
Veille de Noël à 20h00

Lundi 25.12.2017:
11h15 et 17h00 (21h00)

Le 31.12.2017 nous vous invitons à 18h dans l'église de Saint Antoine pour la Messe d'action de grâces du Vicariat.

Souhaitons à chacun un Joyeux Noël!martedì 12 dicembre 2017

Noel'in gerçek anlamı nedir?

Sevgili Müslüman Arkadaşlar 25 Aralık'ta Hıristiyanlar tüm dünyadaki Noel şölenlerini kutluyorlar.
Noel'in gerçek anlamı nedir?
Noel dini bayramdır bu yüzden Noel Baba ile veya yılbaşı ile karıştırılmamalıdır.

NOEL, BİZ HRİSTİYANLAR İÇİN RABBİMİZİN DÜNYAYA GELİŞ BAYRAMIDIR

“Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rab’bin bir meleği onlara göründü ve Rab’bin görkemi çevrelerini aydın¬lattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek ise onlara, “Korkmayın!” dedi. “Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum: bugün size, Davud’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir. Ve işte size bir işaret: kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız.” Birdenbire meleğin yanında, göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı’yı överek,“En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!” dediler.”  (Incil Luka 2,8-15)

Hristiyanlar yılda iki kez gece toplanırlar: Paskalya ve Noel gecesinde. Daha eski ve anlamlı olan Pas¬kalya gecesidir. Ancak 5. yüzyıldan beri Noel’i de ge¬ce kutlamak gelenek olmuştur. Melekler Mesih’in doğumunu çobanlara müjdelediklerinde geceydi. Ay¬nı şekilde Bilgelik kitabından bir bölüm de Noel ge¬cesi kutlamasına uygun düşmektedir: Sessizlik ve dur¬gunluk tüm çevreyi kaplayınca ve gecenin yarısı ge¬çip gidince, göklerden, görkemli tahtından güçlü kela¬mın hızla yayıldı (bkz. Bilgelik 18,14-15).
Gece karanlıktır. Gece korkarız. Geceleyin kapıları kilitleriz. Karanlıkta korkarak gideriz. Gecenin güven¬sizliği nedeniyle Beytlehem’in çobanları da, kötü in¬sanlar ve tehlikeli hayvanlardan korumak için sürü¬lerinin yanında nöbet tutuyorlardı. Gecenin karanlı¬ğını böyle güçlü kılan nedir ki, korkar ve kapıları ki¬litleriz? Ama yine de: Karanlık ne kadar zayıftır. En küçük ışık bile onu yener! En Karanlık odada bile bir mum yak: Hemen aydınlanır ve korku veren her şey kaybolur. Karanlık gecede yürürken insan uzakta bir ışık görse tüm korku ve güvensizlik kaybolur!
Karanlığın gücünü yok etsin diye bize zayıf, çaresiz bir çocuk armağan edildi ve bir ahırdaki yemlikte ya¬tıyor. Herkese şöyle demek için gece doğdu: Bu dün¬yanın tüm karanlığına ışık benim!
Dünyamızda ne çok karanlık var: Hastalık ve ölüm, açlık ve elemler, huzursuzluklar ve vatansızlık, nefretve kavga, terör ve savaş ve çok fazla günah. Büyük küçük dünyada çok yönden karanlık hâkim. Beytlehem’deki bu çocuk dünya aydınlansın diye bize arma-ğan edildi; aydınlanır, çünkü bu çocuk aracılığıyla bize tüm karanlığın kaybolacağı umudu verildi. Bu çocuk bize armağan edildi, öyle ki, haksızlık ve gü¬nah yok olsun ve bu dünyada barış hâkim olsun. Bu çocuğu Meryem geceleyin doğurdu - günahlarımı¬zın gecesi için.
Meleklerin müjdesini duyar ve inanırız: Bugün size Kurtarıcı doğdu. Çobanlarla birlikte karanlık gecede yemliğe gidelim ki, içimizde de aydınlık olsun. Bu ço¬cukher insanı aydınlatan gerçek ışıktır. Bu ışığa gi¬delim ki, ona yaklaştıkça yaşamımızda gitgide aydın¬lansın.
Bu ışık için tüm yürekten Tanrı’ya şükrederiz. Bu çocuk ge¬cemize armağan olduğu için Tanrı’ya şükreder ve öv¬gü sunarız.

Kendimizi Noel’e hazırlayalım!
Evet, Tanrı, İsa’da insan olup, bir aileden, bir kadından doğup aramıza geliyor ve kendi Hayatını bize geri vermek istiyor.  İşte Noel’in anlamı! 

lunedì 11 dicembre 2017

Du bretzel au simit fête ses 10 ans d’existence

L'11 dicembre festeggia i 10 anni di attività il Blog "Du bretzel au simit" della fotografa francese Nathalie Ritzmann che vive a İstanbul. Il Blog rappresenta una panoramica molto interessante sulla Turchia che può essere osservata solo da chi ha i piedi sul terreno, è disponibile ad incontrare le persone di ogni genere, a vedere i particolari e a superare i pregiudizi.

"11 décembre 2007, il y a tout juste 10 ans aujourd’hui, naissait « Du bretzel au simit » 
à la plume hésitante et au regard encore timide."

Le fotografie originali e gli articoli sempre di prima mano sono una documentazione straordinaria per chi vuole conoscere meglio la Turchia. Du bretzel au simit fête ses 10 ans d’existence - visita il Blog.

Auguri a Nathalie Ritzmann per la meta raggiunta e un ringraziamento per il prezioso lavoro fotografico e divulgativo svolto! Tebrikler! Congratulations! Félicitations!

mercoledì 6 dicembre 2017

Günahsız Meryem Ananın Bayramı

8 Aralık 2017 cuma günü, saat 18.00’de 
S. Maria Draperis kilisesinde
İstanbul Latin Katolik kilisesi Ruhani Reisi Episcopos Mons. Ruben Tierrablanca OFM tarafından ayin yönetilecek. Ayrıca bu vesileyle Rahibe Zita Gutang’nın (francescana missionaria del Sacro Cuore) ve Rahip Friar Pietro Mechelli’nin (OFM) 25 yıl kutsanmış yaşamlarını kutlayacağız.
Takiben bir kardeşlik anı paylaşmak için yemeğe davetlisiniz. İsteyenler, tatlı veya tuzlu bir şeyler getirerek katkıda bulunabilirler.
Biz sizleri neşe ile bekliyoruz!

Solennità dell'Immacolata Concezione

venerdì 8 dicembre 2017, ore 18.00 

Santa Messa nella Chiesa di S. Maria Draperis 
presieduta dal Vescovo Mons. Ruben Tierrablanca OFM, Vicario Apostolico di Istanbul. In questa occasione festeggeremo anche i 25 anni di vita consacrata di suor Zita Gutang, Francescana missionaria del Sacro Cuore e fra Pietro Mechelli, presbitero OFM.
Seguirà un momento di fraternità. Chi desidera può contribuire portando qualcosa di dolce o salato.
Vi aspettiamo con gioia!

Solemnity of the Immaculate Conception

Friday 8th December 2017, 6pm Holy Mass 


in the Church of S. Maria Draperis presided over by Bishop Mons. Ruben Tierrablanca OFM, Vicar Apostolic of Istanbul. On this occasion we will also celebrate the 25th anniversary of consecrated life of Sister Zita Gutang, Franciscan missionary of the Sacred Heart and friar Pietro Mechelli, presbyter OFM. A moment of fraternity will follow. 
Those who wish can contribute by bringing along some refreshments. 
We are waiting for you with joy!

Solennité de l'Immaculée Conception

Vendredi 8 décembre 2017, 18h00 
Messe dans l'église de S. Maria Draperis présidée par l'évêque Mgr Ruben Tierrablanca OFM, Vicaire Apostolique d'Istanbul. À cette occasion, nous célébrerons également les 25 ans de vie consacrée de sœur Zita Gutang, des Missionnaires Franciscaines du Sacré-Cœur et du Père Pietro Mechelli, OFM.
La messe sera suivie par un moment de convivialité. Ceux qui le souhaitent peuvent contribuer en apportant quelque chose de sucré ou salé.
Nous vous attendons avec joie!

venerdì 20 ottobre 2017

Simposio per i 500 anni dalla Riforma Protestante


La comunità dei frati minori organizza un Simposio per i 500 anni dalla Riforma Protestante sabato mattina 21 ottobre alle ore 9.30 presso la Chiesa S.Maria Draperis. Sarà possibile ascoltare in lingua italiana e inglese. Alle ore 20.00 si terrà la preghiera ecumenica di Taizè presso la Chiesa dei S.Pietro e Paolo.

The community of the Friars Minor organizes a symposium for the 500 years of Protestant Reform on Saturday morning October 21 at 9:30 am at the St. Maria Draperis Church. The speeches will be in English and in Italian. At 8 pm there will be the Taizè ecumenical prayer at the Church of St. Peter and Paul.

La communauté des Frères Mineurs vous invite à un symposium pour les 500 ans de réforme protestante le samedi matin 21 octobre à 9h30 à l'église St.Maria Draperis. Vous pourrez écouter en italien et en anglais. A 20 h la prière œcuménique de Taizé aura lieu à l'église Saint-Pierre-et-Paul.

martedì 3 ottobre 2017

Missionary Projects Directly Dependent on the General Curia

Sulla rivista dell'OFM è stato pubblicato un articolo interessante [ Missionary Projects Directly Dependent on the General Curia ] sulla Fraternità Internazionale di İstanbul, in allegato anche un dossier sulla comunità

Dossier sulla Fondazione B.Egidio

articolo originale: Missionary Projects Directly Dependent on the General Curia


We invite you to view this map and check some of the missionary projects that depend directly on the OFM General Curia:

These are reminders of the international reality of the Order and of the urgent need for a fraternal cooperation at the universal level. We invite you to contact us for details and consider a process of discernment.

sabato 30 settembre 2017

Aziz Fransua’nın bayram arifesinde, dua’ya sizleri davet ediyor.

Les Frères Mineurs et les memebres de la Paroisse de Sainte Marie Draperis Vous invitent
à la prière du “transito”de la Terre au Ciel de Saint François
qui aura lieu à l’Eglise Sainte Marie Draperis
Le mardi 3 Octobre 2017 à 18 h.00
Nous vous attendons avec joie!

Santa Maria Draperis rahipleri ve kilise mensupları
Aziz Fransua’nın bayram arifesinde
Santa Maria Draperis’te Salı 3 Ekin 2017 saat 18,00’da
yapılacak dua’ya sizleri davet ediyor. Sizleri aramızda görmekten çok mutlu olacağız!I Frati Minori e la parrocchia di Santa Maria Draperis
Vi invitano alla celebrazione del “transito” dalla terra al Cielo di San Francesco 
martedì 3 ottobre 2017 alle ore 18.00
nella chiesa di Santa Maria Draperis
Vi attendiamo con gioia!

The Friars Minor and the parish of Santa Maria Draperis 
invite You to the celebration of “ the transit” from the earth to the Heaven of Saint Francesco
Tuesday 3 october 2017 at 18.00
in the church of Santa Maria Draperis
We wait for You with joy! 

venerdì 29 settembre 2017

Riscoperto un antico manoscritto Francescano

Nel 2015 è stata scoperta una nuova "Vita di Francesco di Assisi" attribuita a Tommaso da Celano, forse il secondo scritto in onore del Santo un decennio dopo la sua morte. Questa scoperta è stata  ampiamente divulgata dai media. Questa Vita e diversi scritti francescani che la accompagnano (la Regula bullata e le Ammonizioni in particolare), sono in realtà solo una piccola parte di un manoscritto contenente una grande varietà di documenti. Il manoscritto di 122 fogli è conservato presso la Bibliothèque nationale de France (BNF NAL 3245) ed è disponibile nella sua interezza sul sito web di Gallica (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10516082m/f8.image)

Dal 20 al 22 settembre 2017, la BNF e l’Institute de recherche et d’histoire des teste  ha organizzato a Parigi, sotto la direzione di Jacques Dalarun, un dibattito che ha cercato di esplorare e cercare di comprendere questo  manoscritto originale (www.irht.cnrs.fr/?q=en/agenda/le-manuscrit-franciscain-retrouve).

Il manoscritto solleva molte domande, avendo un aspetto piuttosto modesto e di dimensioni ridotte (120 mm per 80mm). E’ chiaramente contrassegnato da una enfasi morale  escatologica, era uno strumento al servizio dei predicatori itineranti nei primi anni del 1240? Tutto sembra indicare che si compone di  diversi scrittori: chi erano? Frati francescani italiani che hanno studiato a Parigi? Era per uso individuale o collettivo? Così tante domande!

giovedì 28 settembre 2017

La Cripta di San Francesco

In questo momento sei nel cuore del francescanesimo,
sulla tomba di San Francesco


La Cripta di San Francesco - in diretta

sabato 12 agosto 2017

Il premio "Luigi Padovese" alla Custodia di Terra Santa

Il premio “Luigi Padovese” a favore dei cristiani in terre “difficili" va alla Custodia di Terra Santa. Il riconoscimento in memoria del vescovo assassinato in Turchia è stato conferito a Bibione, in Italia, il 9 agosto all'interno di una cerimonia svoltasi nella parrocchia di Santa Maria Assunta.
In occasione degli 800 anni di presenza dei francescani in Terra Santa, «la Custodia è stata premiata in quanto presente in un territorio dove i cristiani sono la minoranza. - ha spiegato Fr. Francesco Patton - e le è stato riconosciuto l'impegno nella salvaguardia dei cristiani, attraverso la cura dei luoghi e delle persone». La parrocchia di Bibione, che in inverno conta poche centinaia di fedeli, durante l'estate si trova a essere punto di riferimento di duecentomila persone. All'interno della serie di eventi previsti per l'estate, la serata del 9 agosto è stata dedicata interamente alla Terra Santa.

lunedì 31 luglio 2017

La vita sant'Ignazio di Loyola

Il santo del giorno - sant'Ignazio di Loyola

Il grande protagonista della Riforma cattolica nel XVI secolo, nacque ad Azpeitia, un paese basco, nel 1491. Era avviato alla vita del cavaliere, la conversione avvenne durante una convalescenza, quando si trovò a leggere dei libri cristiani. All'abbazia benedettina di Monserrat fece una confessione generale, si spogliò degli abiti cavallereschi e fece voto di castità perpetua. 
Nella cittadina di Manresa per più di un anno condusse vita di preghiera e di penitenza; fu qui che vivendo presso il fiume Cardoner decise di fondare una Compagnia di consacrati. Da solo in una grotta prese a scrivere una serie di meditazioni e di norme, che successivamente rielaborate formarono i celebri Esercizi Spirituali. L'attività dei Preti pellegrini, quelli che in seguito saranno i Gesuiti, si sviluppa un po'in tutto il mondo. Il 27 settembre 1540 papa Paolo III approvò la Compagnia di Gesù. Il 31 luglio 1556 Ignazio di Loyola morì. Fu proclamato santo il 12 marzo 1622 da papa Gregorio XV. (Avvenire)

sabato 10 giugno 2017

Il Crocifisso di San Damiano torna a San Damiano - Parlano i colori


Fonte: Rivista “Assisi Porziuncola”.
Il Crocifisso di San Damiano è un’icona bizantina, con forti influssi siriaci, opera di un pittore umbro del XII secolo. Fu dipinto su una tela incollata su una tavola di legno di noce alta 190 cm, larga 120 cm e spessa 12 cm. Nel linguaggio proprio delle icone, ogni elemento è ricco di significati simbolici, e deve contribuire a rendere visibile l’invisibile, permettendo a chi la contempla di immergersi nel mistero di Dio. [ ...continua - Parlano i colori ]

sabato 21 gennaio 2017

Assisi OFM - News - Francescanesimo - Ite nuntiate

Sul sito dell’Ordine dei Frati Minori è stato appena pubblicato il nuovo testo, rivisto e corretto, delle linee-guide sulle nuove forme di vita e missione dell’Ordine. 

L’intento del Sussidio è di segnalare e far conoscere sempre più e meglio queste Nuove Forme a tutti i frati e, in primis, ai Ministri provinciali e ai Custodi, i quali hanno il compito di discernere l’ispirazione dei frati loro affidati, di incoraggiarli e di seguire da vicino la costituzione di nuove fraternità. Queste Linee-guida si rivolgono in particolare a voi, cari fratelli ispirati a vivere le Nuove Forme di Vita e Missione, per offrirvi sostegno, simpatia e criteri orientativi nel concretizzare ciò che arde nel vostro cuore.

È possibile scaricare la versione italiana o accedere al sito per le altre lingue


Assisi OFM - News - Francescanesimo - Ite nuntiate

domenica 25 dicembre 2016

Mutlu Noeller! Buon Natale!

Buon Natale! Mutlu Noeller! Merry Christmas!
Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Noel Kutlama Mesajı

Gli auguri del Presidente della Repubblica R.T. Erdoğan a tutti i cittadini cristiani per il Natale.

The President of the Turkish Republic R.T. Erdoğan wishes a Holy Christmas to the Christian citizens.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl da yayınladığı mesajla Hristiyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Hristiyan aleminin Noel Bayramı’nı kutladı. Erdoğan mesajında, “Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel yortuları vesilesiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum.” dedi.mercoledì 7 dicembre 2016

Festa dell'Immacolata Concezione.

giovedì 8 dicembre alle ore 18.00 celebreremo una messa nella Chiesa di S.Maria in occasione della festa dell'Immacolata Concezione.

click -> big

thursday the 8 december at 18.00 we will celebrate a mass in the church of St.Maria for the feast of the Immaculate Conception.

giovedì 6 ottobre 2016

Il manoscritto sulla vita di San FrancescoMiserias experiri

il documentario che mostra il manoscritto sulla vita di San Francesco
Le prime immagini mai realizzate da una troupe televisiva del codice medievale contenente particolari inediti della vita ritrovata di San Francesco e attribuito a Tommaso da Celano. E’ quanto propone “Miserias experiri” ("Fare esperienza della miseria") il documentario prodotto da Tv2000 e realizzato dal giornalista Pierluigi Vito. Una storia suggestiva che parte dalla recente scoperta di un manoscritto, di cui si ignorava l'esistenza, da parte del maggior studioso delle fonti francescane, il professor, Jacques Dalarun. È proprio lo studioso francese che fa da guida in un viaggio della memoria tra Assisi e Parigi (dove il manoscritto è ora conservato presso la Bibliothèque Nationale de France) per comprendere misteri e rivelazioni che serba questo piccolo grande tesoro riemerso dallo scrigno della storia. E che permetterà di avvicinarci ancora di più allo spirito originario della testimonianza di fede del Santo assisiate, della sua scelta della povertà e del suo amore per le creature di Dio. Il titolo del documentario fa riferimento a una delle novità sulla biografia di Francesco rivelate dal manoscritto: l'impatto con il mondo dei poveri e della miseria che Francesco ebbe già prima della sua conversione in un viaggio di lavoro compiuto a Roma. Nel documentario anche le interviste al Ministro generale dell'Ordine dei Frati Minori, Michael Perry e con il paleografia di fama internazionale Attilio Bartoli Langeli, che illustra genesi e particolarità della più antica trascrizione del Cantico di Frate Sole, custodita al Sacro Convento di Assisi.

venerdì 15 luglio 2016

Mons. Tierrablanca (vicario Istanbul), solidarietà verso profughi e rifugiati che sono “testimonianza” e “grazia” | AgenSIR

La presenza dei profughi e rifugiati, nonostante la loro situazione di angoscia e povertà, ha per noi un valore di testimonianza di fede”. Lo ha detto questa sera monsignor Rubén Tierrablanca, vicario apostolico di Istanbul, ad un incontro sui profughi e rifugiati in Turchia organizzato dalla Comunità siriana cattolica a Istanbul. Presente anche Sua Santità Bartolomeo I e altri esponenti delle diverse Chiese. “Sappiamo – ha proseguito mons. Tierrablanca – che la Turchia è un paese di accoglienza. Per noi questa solidarietà diventa una grazia”. Di qui l’importanza di collaborare tra diverse Chiese e religioni “per dare il nostro contributo a partire del Vangelo” perché “preghiera, digiuno ed elemosina sono atti di giustizia”. Per questo, “la nostra preghiera vuole intensificarsi e noi vogliamo promuoverla insieme negli incontri ecumenici e interreligiosi. E le privazioni non sono solo per risparmio e incremento del conto bancario, ma di solidarietà con i più poveri, con quelli che davvero digiunano”. Infine l’elemosina: “per quanto possibile non dovrà essere solo di avanzi, ma di vera risposta ai fratelli e sorelle bisognosi”. “Ci sono diversi enti e associazioni che si muovono in tutto il paese, dal governo alle nostre attività per motivo religioso, fino agli spiccioli dati sulla strada. Ma attenzione – il monito del vicario -: la generosità cristiana non deve diventare una ideologia neppure deve essere fatta per immagine mediatica. E’ vero che in Siria la crisi di violenza è enorme, ma ugualmente la popolazione irachena, afgana e iraniana e tanti paesi africani e asiatici soffrono e attendono una nostra risposta”. Infine il rinnovato “impegno di solidarietà” del vicariato apostolico d’Istanbul in tutte le iniziative e attività umanitarie.

Turchia: mons. Tierrablanca (vicario Istanbul), solidarietà verso profughi e rifugiati che sono “testimonianza” e “grazia” | AgenSIR

giovedì 16 giugno 2016

Lepetitjournal.com - Un nouvel évêque ordonné à Istanbul

Samedi 11 juin 2016, la Cathédrale du Saint-Esprit située à Harbiye près du centre névralgique de Taksim et qui a accueilli le 29 novembre 2014 la visite du Pape François, ressemblait à une fourmilière. C'est en effet là qu'a eu lieu l'ordination épiscopale de Mgr Ruben Tierrablanca Gonzales, nouveau vicaire apostolique et évêque d'Istanbul succédant à Mgr Louis Pelâtre qui a fait valoir ses droits à la retraite après avoir été nommé à ses fonctions en 1992.sabato 11 giugno 2016

Episcopal Ordination of Mgr Ruben Tierrablanca - the litany


by N.Ritzmann

Episcopal Ordination of Mgr Ruben Tierrablanca


by N.Ritzmann

Holy Spirit Cathedral, 11 June 2016 – Fr. Rubén Tierrablanca Gonzalez, O.F.M., is the new apostolic vicar of Istanbul, Turkey, and apostolic administrator of the exarchate for faithful of Byzantine rite. He was born in Cortázar, Mexico in 1952, gave his religious vows in 1977, and was ordained a priest in 1985. He holds a degree in sacred scripture from the Pontifical Biblical Institute, Rome, and has served in a number of pastoral and academic roles, including formator in the Franciscan seminary, professor of sacred scripture and master of students of theology at the St. Anthony Seminary, El Paso, U.S.A., rector of the Pontifical University Antonianum, Rome, and parish priest. He is currently delegate vicar of the apostolic vicariate of Istanbul. He succeeds Bishop Louis Pelâtre, A.A., whose resignation from the pastoral care of the same apostolic vicariate upon reaching the age limit was accepted by the Holy Father.

Episcopal Ordination of Mgr Ruben Tierrablanca - syriac choir


by Nathalie Ritzmann

giovedì 9 giugno 2016

Il card. Sandri in Turchia dal 10 al 12 giugno

Sarà In Turchia per due giorni, dal 10 al 12 giugno prossimi il card. Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali. Il porporato raggiungerà Istanbul per presiedere la consacrazione episcopale di mons. Ruben Tierrablanca Gonzalez, francescano minore, vicario apostolico di Istanbul e amministratore apostolico dell’Esarcato per i fedeli bizantini.
http://www.news.va/it/news/il-card-sandri-in-turchia-dal-10-al-12-giugno

Le cardinal Leonardo Sandri, préfet de la Congrégation pour les Eglises orientales est attendu cette semaine à Istanbul, du vendredi 10 au dimanche 12 juin. Il présidera la consécration épiscopale du nouveau vicaire apostolique, Mgr Ruben Tierrablanca Gonzalez. Ce franciscain mexicain, qui succède à un assomptionniste français, Mgr Louis Pelâtre, aura également la charge d’administrateur apostolique de l’exarchat pour les fidèles de rite byzantin. Agé de 64 ans, Mgr Tierrablanca a été entre autres recteur de l’Université pontificale Antonianum de Rome, et responsable de la Fraternité internationale pour le Dialogue œcuménique et interreligieux en Turquie.
http://www.news.va/fr/news/le-cardinal-sandri-en-visite-en-turquie


venerdì 3 giugno 2016

Incontro Europeo dei cappellani


A Strasburgo, Francia,  dal 30 Maggio al 01 Giugno 2016 si è svolto l’incontro europeo dei cappellani delle carceri. L’incontro è stato organizzato dalla Commissione Caritas in Veritate insieme alla Missione Permanente della Santa Sede presso il Consiglio d’Europa e Commissione Internazionale della Pastorale Cattolica nelle Prigioni (ICCPPC). Il tema dell’incontro è stato: Radicalizzazione nelle carceri: una prospettiva pastorale. Per la Conferenza Episcopale di Turchia hanno participato, Sr Miriam Ada  Oyarzo e Fra Eleuthere Makuta.

Per promuovere il rispetto della dignità umana e della libertà religiosa dei detenuti: questa l’indicazione primaria emersa al termine dell’incontro europeo dei cappellani penitenziari, terminato ieri a Strasburgo, presso la sede del Consiglio d’Europa. All’evento, sul tema “Radicalizzazione nelle carceri: una visione pastorale”, hanno preso parte circa 60 partecipanti, tra cui cappellani cattolici incaricati della Pastorale nelle carceri, cappellani di Chiese ortodosse e protestanti, un gruppo di musulmani coinvolti nella stessa attività , nonché rappresentanti del Consiglio d’Europa e di altri organismi internazionali.

Carcere non deve negare dignità inalienabile dell’uomo
Al termine dei lavori, il Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (Ccee) e la Commissione internazionale della Pastorale cattolica nelle carceri (Iccpc) hanno diffuso una dichiarazione in cui si sottolinea che: “Le condizioni a volte dure in cui versano le persone in carcere, non negano il fatto che la persona sia creata a immagine di Dio, la sua inalienabile dignità e i suoi diritti”. Inoltre, di fronte alla sfida posta dalla crescita dell'estremismo violento e dal fenomeno della radicalizzazione, i firmatari si appellano alle "Linee Guida per i servizi carcerari e di libertà vigilata in materia di radicalizzazione ed estremismo violento" approvate dal Consiglio d'Europa. In tale documento viene ribadita, tra l’altro, la necessità di rispettare il principio della libertà di espressione e di religione nei penitenziari.

Rispetto libertà religiosa è fattore decisivo contro estremismo violento
“Il rispetto del diritto alla libertà religiosa – evidenziano Ccee e Iccpc - non solo è compatibile con le condizioni di vita in carcere, ma rappresenta anche un fattore decisivo nella lotta contro l'estremismo violento”. Per questo, il cappellano carcerario rappresenta “un fattore positivo nel promuovere il benessere all'interno dell'ambiente carcerario”, perché esso può cooperare nel promuovere “il rispetto per la dignità umana dei prigionieri e nel costruire un ambiente caratterizzato dalla fiducia reciproca”. In tal modo, i cappellani penitenziari “possono essere un valido strumento per educare al rispetto per le persone di altre fedi. Un'autentica spiritualità porta sempre alla pace e al rispetto dell'altro”.
6 novembre, Giubileo carcerati: detenuti al centro della vita della Chiesa
In quest’ottica, viene riaffermato l’impegno dei cappellani stessi ad essere “al servizio del benessere spirituale di coloro che si trovano in carcere ed a promuovere uno spirito di pace, tolleranza e comprensione reciproca tra persone appartenenti a confessioni religiose diverse o a nessuna confessione”.  Naturalmente, in tale ambito si ricorda la necessaria collaborazione “tra le autorità pubbliche e le confessioni religiose”. Infine, guardando al Giubileo dei carcerati che si celebrerà a Roma il 6 novembre prossimo, si ricorda che tale evento sarà “un'occasione speciale per sottolineare che i nostri fratelli e sorelle in stato di detenzione sono al centro della vita della Chiesa”.http://www.ccee.eu/it/calendar-2016/2016-european-meeting-of-prison-chaplains 

venerdì 20 maggio 2016

Fête de Sainte Rita à Santa Maria Draperis


Comme chaque année, nous célébrerons ce dimanche 22 mai la fête de Santa Rita à Santa Maria Draperis.  Pour cette année, nous aurons la Sainte Messe présidée par Monseigneur Louis Pelâtre à 11h30. Vous êtes tous invités à venir recevoir une bénédiction spéciale et une rose bénie par notre Evêque.
+

sabato 16 aprile 2016

E' con grande gioia… !

Il Papa ha nominato Vicario Apostolico di Istanbul e Amministratore Apostolico dell’Esarcato per i fedeli di rito bizantino, il Rev.do P. Rubén Tierrablanca Gonzalez, O.F.M., finora Vicario Delegato del Vicariato Apostolico di Istanbul, assegnandogli la Sede titolare vescovile di Tubernuca.


Rev.do P. Rubén Tierrablanca Gonzalez, O.F.M. Il Rev.do P. Rubén Tierrablanca Gonzalez, O.F.M., è nato a Cortázar, nella diocesi di Celaya (Messico), il 24 agosto 1952. Dopo aver frequentato il Seminario Francescano, è entrato in noviziato il 22 agosto 1970. Ha studiato al Colegio Santa Cruz di Queretaro (Messico) e al Saint Anthony Seminary di El Paso, TX (USA) la filosofia e la teologia. Successivamente, in Italia, ha frequentato il Pontificio Istituto Biblico di Roma dove ha conseguito la licenza in Sacra Scrittura nel 1985.
Ha emesso la professione religiosa nell’Ordine dei Frati Minori il 2 agosto 1977, ed ha ricevuto l’ordinazione presbiterale il 29 giugno 1978.
Dal 1978 al 1980, è stato formatore nel locale Seminario Francescano prestando servizio nella Parrocchia San Francisco in Acámbaro (Guanajuato in Messico). Nel 1985, si è trasferito a Roma per gli studi essendo nel contempo Vice Maestro all’Antonianum di Roma (1983-1985). In seguito dal 1985 al 1990 è stato Professore di Sacra Scrittura e Maestro degli studenti di Teologia al Saint Anthony Seminary di El Paso, TX (USA); Definitore Provinciale e Segretario della Formazione e degli Studi della Provincia (1990-1992).
Nel 1992 è stato nominato Rettore della Pontificia Università Antonianum di Roma e poi Guardiano della Curia Generalizia in Roma (1997-2003).
Dal 2003 è Guardiano dei Frati Minori di Istanbul, della Fraternità Internazionale per il Dialogo Ecumenico e Interreligioso in Turchia, e Parroco della parrocchia Santa Maria Draperis in Istanbul. Dal 2014 è Vicario Delegato del Vicariato Apostolico di Istanbul.
Oltre allo spagnolo, parla l’italiano, l’inglese, il francese e il portoghese, conosce il turco, il tedesco, il latino, il greco e l’ebraico.
[00615-IT.01]


News VaticaneVatican City, 16 April 2016 – The Holy Father has:

- appointed Fr. Rubén Tierrablanca Gonzalez, O.F.M., as apostolic vicar of Istanbul (Catholics 15,650, priests 42, religious 80 ), Turkey, and apostolic administrator of the exarchate for faithful of Byzantine rite. The bishop-elect was born in Cortázar, Mexico in 1952, gave his religious vows in 1977, and was ordained a priest in 1985. He holds a degree in sacred scripture from the Pontifical Biblical Institute, Rome, and has served in a number of pastoral and academic roles, including formator in the Franciscan seminary, professor of sacred scripture and master of students of theology at the St. Anthony Seminary, El Paso, U.S.A., rector of the Pontifical University Antonianum, Rome, and parish priest. He is currently delegate vicar of the apostolic vicariate of Istanbul. He succeeds Bishop Louis Pelâtre, A.A., whose resignation from the pastoral care of the same apostolic vicariate upon reaching the age limit was accepted by the Holy Father.Press.vatican.va/