martedì 12 dicembre 2017

Noel'in gerçek anlamı nedir?

Sevgili Müslüman Arkadaşlar 25 Aralık'ta Hıristiyanlar tüm dünyadaki Noel şölenlerini kutluyorlar.
Noel'in gerçek anlamı nedir?
Noel dini bayramdır bu yüzden Noel Baba ile veya yılbaşı ile karıştırılmamalıdır.

NOEL, BİZ HRİSTİYANLAR İÇİN RABBİMİZİN DÜNYAYA GELİŞ BAYRAMIDIR

“Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rab’bin bir meleği onlara göründü ve Rab’bin görkemi çevrelerini aydın¬lattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek ise onlara, “Korkmayın!” dedi. “Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum: bugün size, Davud’un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih’tir. Ve işte size bir işaret: kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız.” Birdenbire meleğin yanında, göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı’yı överek,“En yücelerde Tanrı’ya yücelik olsun, yeryüzünde O’nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun!” dediler.”  (Incil Luka 2,8-15)

Hristiyanlar yılda iki kez gece toplanırlar: Paskalya ve Noel gecesinde. Daha eski ve anlamlı olan Pas¬kalya gecesidir. Ancak 5. yüzyıldan beri Noel’i de ge¬ce kutlamak gelenek olmuştur. Melekler Mesih’in doğumunu çobanlara müjdelediklerinde geceydi. Ay¬nı şekilde Bilgelik kitabından bir bölüm de Noel ge¬cesi kutlamasına uygun düşmektedir: Sessizlik ve dur¬gunluk tüm çevreyi kaplayınca ve gecenin yarısı ge¬çip gidince, göklerden, görkemli tahtından güçlü kela¬mın hızla yayıldı (bkz. Bilgelik 18,14-15).
Gece karanlıktır. Gece korkarız. Geceleyin kapıları kilitleriz. Karanlıkta korkarak gideriz. Gecenin güven¬sizliği nedeniyle Beytlehem’in çobanları da, kötü in¬sanlar ve tehlikeli hayvanlardan korumak için sürü¬lerinin yanında nöbet tutuyorlardı. Gecenin karanlı¬ğını böyle güçlü kılan nedir ki, korkar ve kapıları ki¬litleriz? Ama yine de: Karanlık ne kadar zayıftır. En küçük ışık bile onu yener! En Karanlık odada bile bir mum yak: Hemen aydınlanır ve korku veren her şey kaybolur. Karanlık gecede yürürken insan uzakta bir ışık görse tüm korku ve güvensizlik kaybolur!
Karanlığın gücünü yok etsin diye bize zayıf, çaresiz bir çocuk armağan edildi ve bir ahırdaki yemlikte ya¬tıyor. Herkese şöyle demek için gece doğdu: Bu dün¬yanın tüm karanlığına ışık benim!
Dünyamızda ne çok karanlık var: Hastalık ve ölüm, açlık ve elemler, huzursuzluklar ve vatansızlık, nefretve kavga, terör ve savaş ve çok fazla günah. Büyük küçük dünyada çok yönden karanlık hâkim. Beytlehem’deki bu çocuk dünya aydınlansın diye bize arma-ğan edildi; aydınlanır, çünkü bu çocuk aracılığıyla bize tüm karanlığın kaybolacağı umudu verildi. Bu çocuk bize armağan edildi, öyle ki, haksızlık ve gü¬nah yok olsun ve bu dünyada barış hâkim olsun. Bu çocuğu Meryem geceleyin doğurdu - günahlarımı¬zın gecesi için.
Meleklerin müjdesini duyar ve inanırız: Bugün size Kurtarıcı doğdu. Çobanlarla birlikte karanlık gecede yemliğe gidelim ki, içimizde de aydınlık olsun. Bu ço¬cukher insanı aydınlatan gerçek ışıktır. Bu ışığa gi¬delim ki, ona yaklaştıkça yaşamımızda gitgide aydın¬lansın.
Bu ışık için tüm yürekten Tanrı’ya şükrederiz. Bu çocuk ge¬cemize armağan olduğu için Tanrı’ya şükreder ve öv¬gü sunarız.

Kendimizi Noel’e hazırlayalım!
Evet, Tanrı, İsa’da insan olup, bir aileden, bir kadından doğup aramıza geliyor ve kendi Hayatını bize geri vermek istiyor.  İşte Noel’in anlamı!